Wskazówki dotyczące prawidłowego wychowania dzieci

Rodzina jest podstawową jednostką każdego człowieka. To właśnie w niej się rodzimy, wzrastamy i wychowujemy. Stanowi ona azyl i jest pierwszą grupą społeczną do której należymy. Pojęcie rodziny ściśle wiąże się z rodzicami, dziećmi oraz procesem wychowawczym. Istnieje wiele sposobów na wychowywanie swoich dzieci.

Kilka rad pomagających w prawidłowym wychowywaniu dzieci:

 1. Wyznaczanie granic
  Wyznaczanie granic jest jednym z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszym elementem składającym się na wychowywanie dzieci. Dziecko musi wiedzieć co mu wolno, a czego definitywnie nie powinien robić. W wyznaczaniu granic dziecku, nie należy się jednak posługiwać samymi nakazami i zakazami, ale trzeba mu tłumaczyć dlaczego coś wolno lub jakie są konsekwencje zrobienia czegoś zakazanego. Brak takiej umiejętności, będzie rzutował na całe przyszłe życie małego człowieka
 2. Rozmowa z dzieckiem
  Rodzice powinni jak najwięcej rozmawiać ze swoim potomstwem. I nie ma tutaj mowy o bezsensownym monologu rodzica, ale o aktywnym dialogu dwójki ludzi opartym na zasadzie: dziecko pyta rodzic odpowiada. Warto podkreślić fakt, że kiedy chcemy wyjaśnić dziecku że czegoś nie powinien robić, nie należy tego robić w trakcie jego płaczu, lecz po chwili, kiedy będzie już spokojne, wtedy na pewno więcej do niego dotrze.
 3. Dziecko to też człowiek
  Rodzice często zapominają, że ich potomek to pełnoprawny człowiek dlatego w trakcie rozmowy należy mu się szacunek i akceptacja jego uczuć, a sama rozmowa powinna odbywać się na tym samym poziomie. Podczas rozmowy, warto pochylić się do wysokości małego człowieka.
 4. Pozwolenie na emocje
  Małe dzieci dużo płaczą. Są bardziej wrażliwe, delikatne, a czasami chcą w ten sposób coś wyegzekwować. Wychowując swoje potomstwo należy pozwalać dziecku na okazywanie swoich emocji. Jeżeli płacze, nie rodzice nie powinni mu tego zabraniać.
 5. Empatia
  Czasami trudno jest domyślić się, o co tak właściwie dziecku chodzi. W tym miejscu kluczową umiejętnością jest empatia, dzięki której rodzic może spróbować wczuć się w rolę dziecka i zastanowić się nad potrzebą swojego dziecka.
 6. Samodzielność dzieci
  Kiedy dziecko chce zrobić coś samodzielne, nie ma sensu pomagać mu na siłę. Nawet jeżeli czynność ta ma zająć więcej czasu, potomek powinien sam w miarę swoich możliwości to zrobić.
 7. Eliminacja krzyku
  Naukowo udowodniono, że agresja rodzi agresję. Krzyk w żaden sposób nie wpłynie pozytywnie na nasze pociechy. Krzyk potęguje u dziecka stres, a w nim żaden człowiek nie potrafi prawidłowo funkcjonować.
 8. Praca nad samym sobą
  Dzieci są bardzo wymagające. Wielokrotnie doprowadzają rodzica do przeżywania frustracji i innych negatywnych emocji, dlatego bardzo ważnym jest, podejmowanie pracy nad swoim zachowaniem i zapewnianie sobie, w miarę możliwości odpoczynku.
 9. Kary i nagrody
  W prawidłowym wychowywaniu dzieci, stosowanie kar i nagród jest nie jest dobrą praktyką. Taki sposób na wychowanie przynosi tylko krótkotrwałe efekty.

Rozwód a wychowanie dzieci

Rozwód to bolesny i trudny proces dla całej rodziny, a zwłaszcza dla dzieci. W takiej sytuacji niezwykle ważne jest, aby rodzice nadal skoncentrowali się na prawidłowym wychowywaniu swoich dzieci, pomimo rozpadu małżeństwa. Oto kilka ważnych czynników, które należy wziąć pod uwagę:

Komunikacja i współpraca między rodzicami
Nawet po rozwodzie rodzice powinni utrzymywać otwartą i zdrową komunikację. Współpraca między nimi jest kluczowa dla zapewnienia stabilności i harmonii dla dzieci. Ważne jest, aby omówić i ustalić jasne zasady dotyczące wychowania dzieci oraz podziału obowiązków i czasu spędzanego z nimi. Dzieci powinny widzieć, że ich rodzice są w stanie współpracować i podejmować wspólne decyzje.

Podtrzymywanie relacji z oboma rodzicami
Dzieci potrzebują kontaktu i więzi zarówno z matką, jak i ojcem. Ważne jest, aby zachować regularny kontakt i umożliwić dzieciom spędzanie czasu z drugim rodzicem. To pozwala im utrzymywać więź emocjonalną i rozwijać zdrowe relacje.

Stabilność emocjonalna i wsparcie
Rozwód może być trudnym czasem dla dzieci, który może wywoływać różne emocje, takie jak smutek, złość czy frustracja. Rodzice powinni być wrażliwi na te emocje i zapewnić swoim dzieciom wsparcie emocjonalne. Istotne jest, aby dzieci czuły, że ich emocje są ważne i mogą o nich rozmawiać ze swoimi rodzicami.

Unikanie konfliktów
Ważne jest, aby rodzice unikali występowania konfliktów przed dziećmi. Dzieci nie powinny być świadkami sporów i kłótni między rodzicami. To może negatywnie wpływać na ich emocje i powodować niepokój. Konflikty powinny być rozwiązywane poza obecnością dzieci, a rodzice powinni zachować spokój i rozmawiać na spokojnie.

Wsparcie z zewnątrz
W niektórych sytuacjach pomoc specjalistów, takich jak terapeuta czy psycholog, może być wartościowa dla dzieci i rodziców. Tacy specjaliści mogą pomóc w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i dostarczyć narzędzi do skutecznego wychowywania dzieci w trudnym okresie po rozwodzie.