Specyfika coachingu grupowego

Coaching jest od wielu lat z powodzeniem wykorzystywany przez indywidualne osoby czy przedsiębiorstwa w celu osiągania pozytywnych zmian, wspierania efektywności działań czy aktywowania wewnętrznych zasobów jednostek i konkretnych firm. Coraz częściej przyjmuje też formy coachingu realizowanego w specjalnie zorganizowanych w tym celu grupach. W takim przypadku nieco inna jest rola coacha prowadzącego spotkania grupowe. Nadal jest on liderem, jednak poza jego wiodącą rolą duży wpływ na jednostki ma również specyfika samej grupy. Tworzy ona bowiem niepowtarzalne środowisko dla realizacji procesu coachingowego. Duża dostępność grup coachingowych wpływa również na częste korzystanie z takiej formy przez poszczególne osoby.

Popularność coachingu grupowego

Coaching grupowy staje się coraz bardziej popularny. Naturalnie ma miejsce m. in. w przedsiębiorstwach, w których grupę stanowią pracownicy danej jednostki. Może też łączyć ludzi szukających rozwiązań czy wsparcia w zakresie podobnych problemów czy dążących do określonych celów. Dzięki zastosowaniu internetu bardzo łatwo i w krótkim czasie można stworzyć grupę coachingową zainteresowaną konkretnymi zagadnieniami dotyczącymi choćby życia osobistego, biznesowego czy finansowego. Współcześnie coaching grupowy przyjmuje bardzo różne formy. Są to m.in. sesje online, webinaria, mniejsze lub większe spotkania stacjonarne, cykliczne spotkania grupowe. Stanowi on ciekawą i znacznie urozmaiconą alternatywę dla sesji indywidualnych.

Zalety grupy w procesie coachingu

Istnienie grupy coachingowej tworzy specyficzny proces coachingowy, uwzględniający jej wpływ na jednostkę. Grupę łączy podobny problem i cel coachingowy. Grupa dodatkowo pozytywnie wpływa na proces coachingu, dopinguje, motywuje, rozlicza z zadań i realizowanych w trakcie sesji czy spotkań przedsięwzięć. Jednocześnie stanowi wsparcie dla poszczególnych jednostek, umożliwia szersze spojrzenie na problem, uaktywnia osoby mniej zaangażowane czy wycofane. Po zakończeniu procesu coachingowego możliwa jest kontynuacja zrodzonych znajomości w grupie i ciągłe wzajemne wsparcie w dążeniu do wyznaczonych celów. Brak relacji 1 : 1 z coachem rekompensuje w tym przypadku bardzo istotny wpływ większej grupy, jej różnorodność, szersza perspektywa dotycząca problemu, możliwość wymiany doświadczeń. Grupa może być bardzo pozytywną siłą w procesie coachingowym. Pozwala wyjść poza jednostkowe spojrzenie na dany problem, otwiera wiele nowych możliwości współpracy i kontaktów międzyludzkich.